چگونه براحتی کوپلینگ الکتروپمپ راتنظیم کنیم ؟

دراین ویدئو شما با مبحثی به نام لنگی (Run out) درکوپلینگ آشنا می شوید و یاد می گیرد
که چگونه می توانید براحتی کوپلینگ الکتروپمپ راتنظیم نمایید .